Przejdź do treści

Dwudziesty czwarty projekt unijny- "Transgraniczne spotkania dotyczące edukacji przedszkolnej"

DWUDZIESTY CZWARTY PROJEKT ZOSTAŁ ZREALIZOWANY POD HASŁEM : TRANSGRANICZNE SPOTKANIA DOTYCZĄCE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ Projekt pod hasłem : Transgraniczne spotkania dotyczące edukacji przedszkolnej został zrealizowany po obu stronach granicy . Celem tego projektu było zintegrowanie polskiej i niemieckiej kadry pedagogicznej .Podczas spotkań pracownicy obu przedszkoli mieli okazję wymienić się wiedzą i doświadczeniami pedagogicznymi oraz uczestniczyć w warsztatach muzycznych pod hasłem:” Taniec , zabawa ,ruch i rozwój “. Mieli również okazję nabyć niezbędnych umiejętności dotyczących pracy nauczyciela , odkryć własny potencjał oraz poznać kulturę i zwyczaje obu krajów. Pierwsze spotkanie obu kadr odbyło się 29.09.2018 w Cottbus. Celem spotkania było przybliżenie kultury ,zwyczajów i historii obu krajów . Uczestnicy poznali historię pałacu Branitz oraz jego długoletniego gospodarza legendarnego księcia Pucklera .Podczas wspólnego zwiedzania obie kadry miały możliwość wymienić ciekawe spostrzeżenia oraz rozwijać umiejętności językowe. Kolejnym miejscem przybliżającym historię łużyczan była wizyta w miejscowości Lubbenau w Szprewaldzie,poznanie szprewaldzkich legend oraz wyprawa łodziami kanałami Szprewy na trasie Lubbenau-Lehde zwięczona zwiedzaniem pięknego skansenu na wyspie o tej samej nazwie. Podczas tego spotkania polska i niemiecka kadra miała okazję w plenerze wymienić się doświadczeniami pedagogicznymi oraz odnaleźć różnice i podobieństwa w systemie edukacji i wychowania po obu stronach granicy. Miłym akcentem było zwrócenie uwagi na wiele podobnych form i metod pracy oraz różnic dotyczących podstaw programowych . Drugie spotkanie odbyło się po stronie polskiej w dniu 13.10.2018r. Spotkanie rozpoczęło się warsztatami muzycznymi pod hasłem:”Taniec zabawa ,ruch i rozwój “Celem warsztatów muzycznych było zwrócenie uwagi na rolę muzyki w wychowaniu i edukacji przedszkolnej. Uczestnicy mieli okazję poznać 12 tańców z całego świata .Warsztaty umożliwiły uczestnikom wspólne działania ,które w przyszłości zaowocują w bezpośredniej pracy z dziećmi w przedszkolu . Takie bowiem elementy jak ruch ,taniec , zabawa są nieodzowne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Po odbytych warsztatach uczestnicy projektu odbyli wycieczkę “Szlakiem zielonogórskich bachusików “ odwiedzili Muzeum Ziemii Lubuskiej ,gdzie poznali historię miasta i związane z nim tradycje winiarskie . Zwieńczeniem spotkania była wizyta w winnicy Stara Winna Góra w Górzykowie , gdzie przybliżono tradycje regionu ,pokazano winne wzgórza oraz zaproszono uczestników do degustacji winogron lokalnych szczepów oraz wyrobów regionalnych. Opowiedziano uczestnikom projektu legendę o szlaku wina i miodu. Na szczególną uwagę i podkreślenie zasługuje wspaniała atmosfera podczas realizacji projektu oraz wzajemne zrozumienie i tolerancja. Oprócz wielu aspektów pedagogicznych ,które dominowały podczs spotkania również elementy tradycji i kultury obu krajów przybliżyły i zachęciły polskich i niemieckich uczestników do wymiany doświadczeń, wrażeń oraz nawiązania wspaniałych przyjaźni.

projekt 23projekt 23projekt 23projekt 23projekt 23projekt 23projekt 23projekt 23projekt 23projekt 23projekt 23projekt 23projekt 23projekt 23projekt 23stopka

 


Dane teleadresowe

Dane teleadresowe placówki

Miejskie Przedszkole nr 3

Al. Niepodległości 29
65-042 Zielona Góra
tel. 0 prefix 68 329 79 39

Nip: 929-11-16-283
Regon: 970322043

Rada rodziców

Numer konta Rady Rodziców

Bank Zachodni WBK S.A.
II/O Zielona Góra
NR 88 1090 1636 0000 0001 1109 2006

Odpłatność za przedszkole

Odpłatność za przedszkole

Wyłącznie na podany poniżej numer konta
Miejskiego Przedszkola nr 3 w Zielonej Górze:

PKO BP S.A.
16 1020 5402 0000 0802 0246 1143