Przejdź do treści

Pracownicy

Dyrektor: mgr Marzena Kmetko
nauczyciel dyplomowany
Zastępca dyrektora: mgr Joanna Smorczewska
nauczyciel dyplomowany
Nauczycielki:

mgr Iwona Hausdorf
nauczyciel dyplomowany

mgr Agnieszka Hejduk
nauczyciel dyplomowany

mgr Alicja Kaczmarek
nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata Kupaj
nauczyciel mianowany

mgr Paulin Rębisz
nauczyciel dyplomowany                                                                                                                 

mgr Kinga Sakrajda
nauczyciel mianowany
oligofrenopedagog


mgr Iza Bojarska
nauczyciel mianowany
logopeda, pedagog

Pomoc nauczyciela:

Marta Łuczak
Anna Paluchowska
Joanna Sadowska
Joanna Ściążko

   
Intendentka: Hanna Pietrus
   
Kuchnia:

Iwona Muszyńska
Agnieszka Lewicz                                                                                                                      
Magdalena Markiewicz
 

Woźny: Wiesław Turkowski

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe placówki

Miejskie Przedszkole nr 3

Al. Niepodległości 29
65-042 Zielona Góra
tel. 0 prefix 68 329 79 39

Nip: 929-11-16-283
Regon: 970322043

Rada rodziców

Numer konta Rady Rodziców

Bank Zachodni WBK S.A.
II/O Zielona Góra
NR 88 1090 1636 0000 0001 1109 2006

Odpłatność za przedszkole

Odpłatność za przedszkole

Wyłącznie na podany poniżej numer konta
Miejskiego Przedszkola nr 3 w Zielonej Górze:

PKO BP S.A.
16 1020 5402 0000 0802 0246 1143