Przejdź do treści

Historia

 

Dyrektorki przedszkola:

  • 1955 - 1971 Irena Jagas  
  • 1972 - 1976 Barbara Kobus
  • 1976 - 1995 Janina Walewska 
  • 1995 - 2008 Henryka Jagiełowicz
  • od 2008 Marzena Kmetko

Miejskie Przedszkole nr 3 w Zielonej Górze rozpoczęło swoją działalność 1 września 1955 roku.

31 stycznia 1968 roku miała miejsce wizyta redaktorów "Misia". Na zaproszenie ówczesnej dyrektorki Państwowego Przedszkola nr 3 w Zielonej Górze Ireny Jagas z dwudniową wizytą przybyli do naszego przedszkola w 1968 roku redaktorzy popularnego pisemka dla dzieci "Miś".

  • Znany pisarz i poeta, redaktor naczelnyCzesław Janczarski
  • rysownik Zbigniew Rychlicki
  • redaktor techniczny Wacław Basiński
  • kierownik artystyczny Janina Krzemińska

 Redakcja MisiaRedakcja MisiaRedakcja MisiaRedakcja MisiaRedakcja MisiaRedakcja MisiaRedakcja MisiaRedakcja MisiaRedakcja MisiaRedakcja MisiaRedakcja MisiaRedakcja MisiaRedakcja MisiaRedakcja MisiaRedakcja Misia


Nadanie przedszkolu imienia Misia Uszatka

9 czerwca 2009 roku w Sali Kolumnowj Urzęu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbyło się Nadanie Imienia MISIA USZATKA naszemu przedszkolu.

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe placówki

Miejskie Przedszkole nr 3

Al. Niepodległości 29
65-042 Zielona Góra
tel. 0 prefix 68 329 79 39

Nip: 929-11-16-283
Regon: 970322043

Rada rodziców

Numer konta Rady Rodziców

Bank Zachodni WBK S.A.
II/O Zielona Góra
NR 88 1090 1636 0000 0001 1109 2006

Odpłatność za przedszkole

Odpłatność za przedszkole

Wyłącznie na podany poniżej numer konta
Miejskiego Przedszkola nr 3 w Zielonej Górze:

PKO BP S.A.
16 1020 5402 0000 0802 0246 1143