Przejdź do treści
Oferta

MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA:

" Moje przedszkole daje mi radość zabawy, jest źródłem artystycznego wyrażania samego siebie."

  
WIZJA PRZEDSZKOLA TO:

"Moje przedszkole-przedszkolem twórczej zabawy, dziecko zaś małym artystą w zaczarowanym świecie kolorów, dźwieków i słów..."

Zadania priorytetowe w działaniu naszej placówki:

  • Harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka.
  • Rozwijanie twórczej aktywności plastycznej , muzycznej i teatralnej na bazie pedagogiki zabawy.
  • Promowanie europejskiego wymiaru edukacji-przybliżanie kultury i obyczajów państw Unii Europejskiej.
  • Promowanie nauki języków obcych w szczególności języka niemieckiego we wszystkich grupach przedszkolnych.
  • Zapewnianie pomocy terapeutyczno- kompensacyjnej poprzez pomoc logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną.
  • Promowanie placówki przedszkolnej w środowisku lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.
  • Budowanie wizerunku przedszkola przyjaznego dziecku-radosnej zabawy i twórczej aktywności.
  • Tworzenie przyjaznego klimatu do zabawy i twórczej nauki poprzez wdrażanie elementów pedagogiki zabawy Klanza.
  • Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa poprzez podmiotowe traktowanie dzieci rozwijanie otwartości i kreatywności.

Ramowy rozkład dnia Miejskiego Przedszkola nr 3 im. Misia Uszatka w Zielonej Górze

Czas pracy przedszkola: 6.30 – 16.30

I. Schodzenie się dzieci do przedszkola; - działania z wykorzystaniem elementów metod: Pedagogiki
Zabawy KLANZA, ruchu rozwijającego W. Sherborne…

Więcej...

Diagnoza i terapia logopedyczna

Logopeda Iza Bojarska prowadzi na miejscu nieodpłatne zajęcia z zakresu terapii logopedycznej.

Zajęcia prowadzone przez nauczycielki w ramach podstawy programowej

Zajęcia z zakresu nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

poznawcze - językowe, matematyczne, przyrodnicze, techniczne;
ruchowe - ćwiczenia, zabawy, gry, spacery,

Więcej...

Metody aktywizujące

Nauczyciele naszego przedszkola wykorzystują w codziennej pracy wiele atrakcyjnych i ciekawych aktywizujących metod:

  • Metoda Ireny Majchrzak(elementy czytania już od 3-latków)…
Więcej...

Programy

PRZEDSZKOLE NASZE BIERZE UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKICH PROGRAMACH:

Więcej...

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe placówki

Miejskie Przedszkole nr 3

Al. Niepodległości 29
65-042 Zielona Góra
tel. 0 prefix 68 329 79 39

Nip: 929-11-16-283
Regon: 970322043

Rada rodziców

Numer konta Rady Rodziców

Bank Zachodni WBK S.A.
II/O Zielona Góra
NR 88 1090 1636 0000 0001 1109 2006

Odpłatność za przedszkole

Odpłatność za przedszkole

Wyłącznie na podany poniżej numer konta
Miejskiego Przedszkola nr 3 w Zielonej Górze:

PKO BP S.A.
16 1020 5402 0000 0802 0246 1143