Przejdź do treści
Język niemiecki

1. Zajęcia z języka niemieckiego

W naszym przedszkolu prowadzone są bezpłatne zajęcia z języka niemieckiego, które prowadzi Iwona Hausdorf zgodnie z programem autorskim edukacji językowej "Zabawy z językiem niemieckim w przedszkolu- bawię się, odkrywam, poznaję".

Realizacja programu w grupach przedszkolnych poprzez wplatanie zabaw w języku niemieckim w codzienne czynności, pozdrowienia, podawanie niemieckich nazw przedmiotów, o których jest mowa podczas zajęć rozbudza świadomość językową u dzieci i wrażliwość kulturową oraz przyczynia się do realizacji głównego celu, jakim jest przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym, nowożytnym.

W przedszkolu zostały stworzone warunki, umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem niemieckim w różnych sytuacjach życia codziennego. Założenia programu realizuje się miedzy innymi poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku niemieckim w toku rożnych zabaw, zajęć i czynności samoobsługowych, kulturalnych, higienicznych. Dzieci poznają również rymowanki, powitanki, piosenki.

Program wprowadzony w oparciu o podstawę programową pokazuje, że podejmowanie działań bez przymusi jest dla dziecka atrakcyjne. Proponowane zabawy angażują dzieci ruchowo, wizualnie, słuchowo i psychomotorycznie.

Tematyka we wrześniu

 • Wer bist du? Hallo! Ich bin Theo.
 • Guten Morgen. Guten Tag. Pozdrowienia, przedstawienie się
 • Lied: "Guten Morgen" - nauka piosenki
 • Die Jahreszeiten: der Herbst, der Winter, der Fruhling, der Sommer. Poznanie pór roku, piosena "Ich kenne eine Mutter".
 • Mein rechter Platz ist leer. Zabawa - miejsce z prawej strony wolne mam...
iw

 

Tematyka w paździeriku

 • Farben. Poznanie kolorów. Mein Ball ist rot.
 • Lied "Wo sind meine Hande" - nauka piosenki. "Zum Geburtstag viel gluck" - piosenka urodzinowa.
 • Was singt Mimi? Was singt Momo? Meine Spielsachen. Poznanie nazw zabawek "Spiel mit mir".
 • Mein rechter Platz ist leer. Miejsce z prawej strony wolne mam...
iw

Tematyka w listopadzie

 • Mein Haus. Poznanie nazw pomieszczeń w domu. Ich wohne hier. Ich schalfe hier. Ich spiele hier.
 • Farben. Poznanie nazw kolorów: rot, grun, blau, gelb. Zabawy koloroami.
 • Die Tiere. Poznanie nazw zwierząt: die Katze, der Hund, die Ente, der Elefant.
 • Nauka wiersza "Ricke, racke, ratze, "
iw

Tematyka w grudniu

 • "Nikolaus, Nikolaus, komm zu mir nach Haus. Nauka wierszyka o Mikołaju.
 • Lied: "O Tannenbaum". Nauka piosenki świątecznej.
 • Weinachten. Słuchanie kolęd w języku niemieckim: "Kling glocken, kling", "Stille Nacht"
 • Zabawy edukacyjne w kole: "Die Kekse".
boz

Tematyka w styczniu

 •  Zahlen. Nauka liczenie w zakresie 1-10.
 • Die Monaten. Nazwy miesiecy: Januar, Februar...
 • Ein, zwei, drei, du bist frei. Ich zahle 1,2,3,4,5...Ćwiczenia w liczeniu, nauka rymowanki
 • "Stille Post" - zabawy edukacyjne w kole.

Tematyka w lutym

 • "Der Schneemann" - Was hat der Schneemann auf dem Kopf? Was ist die Nase? - wszystko o zimie. Es ist Winter. Es schneit. Es ist kalt. Der Winter ist schon.
 • Die Kinder fahren Schlitten - sporty zimowe. Susi und Erika laufen Schittschuh. Andere Kinder laufen Schi.
 • "Schlittenfahrt" - nauka piosenki.
 • Das ist mein Haus. Ich wohne hier. Ich schalfe hier. Ich tanze hier. Ich singe hier. Ich male hier. Ich sehe hier fern. Poznanie czasowników i udzielanie odpowiedzi na pytanie: Was machst du?

Tematyka w marcu

 • Ich strecke mich und gahne. Ich outze mir die Zahne. Dann wasche ich mich. Co robię każdego ranka? Nazywanie czynności.
 • Poznanie nazw zwierząt: Der Hund, die Katze, das Krokodil, gie Giraffe, das Zebra, der Elefant, die Fliege, der Hahn. "So geht der Schwanz" - nauka piosenki.
 • "Tschuff-Eisenbahn" - nauka piosenki. Poznanie krajów, przez które przejeżdża ciuchcia.
 • Ich habe Durst. Chce mi się pić. Nazwy napojów: Tee, Saft, Kakao, Milch, Wasser.

Tematyka w kwietniu

 • Ich esse gern Obst. Nazwy owoców: eine Banane, eine Pflaume, eine Kiwi, eine Kirsche, eine Birne, eine Orange, eine Erdbeere, eine Ananas.
 • Ich bin hungrig. Mochtest du eine Banane? Poznanie zwrotów. Nauka piosenki "Ich mochte eine Banane"
 • Ostern. Poznanie tradycji i słownictwa związanego ze Świętami Wielkanocnymi. Osterhas, Ostrehas, komm zu mir und bring mir was.
 • Stille Post. Zabawa w głuchy telegfon.

Tematyka w maju

 • Meine Familie. Poznanie nazw członków rodziny. Mein Vater, meine Mutter, mein Bruder, meine Schwester, mein Onkel, maile Tante.
 • Wo ist mein Opa? - nauka wyliczanki
 • "Ich ging einmal spazieren" - nauka piosenki, poznanie członków rodziny.
 • Muttertag - nauka wiersza, składanie życzeń mamie. Mutti, liebe Mutti sag, was ist heute fur ein Tag? Blumen wollen wir dir bringen und eis schones Lied singen.

2. Innowacja pedagogiczna - "Język niemiecki z piosenką"

W przedszkolu odbywają się także zabawy muzyczno ruchowe i taneczne z piosenkami w języku niemieckim zgodnie z innowacją pedagogiczną "Język niemiecki z piosenką".

Podczas słuchania piosenek, ilustrowania ich ruchem, wprowadzania elementów tańca dzieci będą rozwijały koordynację wrokowo-ruchową, sprawność fizyczną, pamięć, mowę i myślenie. Będą mogły wyrażać siebie mając poczucie sukcesu. Obcowanie z piosenkami w języku niemieckim pomoże zbudować pozytywny obraz procesu, którym jest nauka języka obcego.

Tematyka we wrześniu

 • Zabawa powitalna z układem tanecznym  "Hallo, hallo"niem

  Tematyka w październiku

 • Was machen wir gern im Kreis - zabawa muzyczno-ruchowa.
zab

           Tematyka w listopadzie

 • Zabawy przy poznanych piosenkach
 • Zabawy z piosenką „Magische Ziffer sieben”

           Tematyka w grudniu

 • Stiefel raus, Nikolaus - zabawa z piosenką
 • O Tannenbaum - zabawa z piosenką

          Tematyka w styczniu

 • "Im Keller ist es duster" - zabawa z piosenkąim keller

  Tematyka w lutym

 • "Muss wandern" - zabawa taneczna z piosenką

          Tematyka w marcu

 • "Hande waschen” - zabawa utrwalająca części ciała

         Tematyka w kwietniu

 • „Körperteil Blues” - zabawa taneczna

         Tematyka w maju

 • „Hallo mein Freund!” – moja rodzina

  Tematyka w czerwcu

 • "Tanz mit mir"


Dane teleadresowe

Dane teleadresowe placówki

Miejskie Przedszkole nr 3

Al. Niepodległości 29
65-042 Zielona Góra
tel. 0 prefix 68 329 79 39

Nip: 929-11-16-283
Regon: 970322043

Rada rodziców

Numer konta Rady Rodziców

Bank Zachodni WBK S.A.
II/O Zielona Góra
NR 88 1090 1636 0000 0001 1109 2006

Odpłatność za przedszkole

Odpłatność za przedszkole

Wyłącznie na podany poniżej numer konta
Miejskiego Przedszkola nr 3 w Zielonej Górze:

PKO BP S.A.
16 1020 5402 0000 0802 0246 1143