Przejdź do treści

Dwudziesty projekt unijny realizowany pod hasłem „Z przyrodą na ty”

 

 

Projekt dotyczył edukacji przyrodniczej. Celem projektu było przybliżenie wiedzy z zakresu edukacji przyrodniczej w oparciu o zabawy badawczo-doświadczalne w plenerze. Wspólne działania i zabawy zaplanowane w projekcie miały na celu uświadomienie dzieciom znaczenia piękna otaczającej przyrody ,wrażliwości na problemy środowiska naturalnego i kształtowanie aktywnych postaw proekologicznych. Projekt został zrealizowany podczas dwóch spotkań partnerskich. Były to dwa jednodniowe spotkania polskich i niemieckich przedszkolaków na które złożyły się trzy bloki tematyczne.

  • Blok pierwszy to” Pogadanki z leśnej polanki” czyli zabawy w plenerze, dzieci poznały liczne pojęcia przyrodnicze spotkały się z leśniczym ,uczestniczyły w interaktywnych zabawach przyrodniczych w leśniczówce w Jeziorach Wysokich w dniu 05.10.2017 roku.
  • Blok drugi to „Ja i przyroda wokół mnie” w ramach tego bloku dzieci zrealizowały „Quiz przyrodniczy” podczas którego rozwiązywały liczne zagadki słowno- obrazkowe w leśniczówce oraz uczestniczyły w warsztatach pszczelarskich podczas ,których pogłębiły wiedzę na temat pracy pszczelarza oraz degustowały miody. Na koniec spotkania wspólnie bawiły się przy ognisku piecząc kiełbaski.
  • Blok trzeci „Wspólne działanie i doświadczanie” w ramach tego spotkania dzieci wspólnie bawiły się w Zielone Górze w dniu 17.11.2017r. Zrealizowały warsztaty przyrodniczo-plastyczne wykorzystując recykling do działań edukacyjnych ,wspólnie wykonały dinozaury z kartonowych pudełek oraz odbyły wycieczkę do Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze, gdzie uczestniczyły w prezentacji filmu 3D o tematyce prehistorycznych ,poznały skamieliny oraz kolorowały gipsowe odlewy dinozaurów . Oba spotkania przyniosły wiele interesujących przeżyć, dały uczestnikom możliwość wspólnego działania i doświadczania.
Projekt UEProjekt UEProjekt UEProjekt UEProjekt UEProjekt UE

 


Dane teleadresowe

Dane teleadresowe placówki

Miejskie Przedszkole nr 3

Al. Niepodległości 29
65-042 Zielona Góra
tel. 0 prefix 68 329 79 39

Nip: 929-11-16-283
Regon: 970322043

Rada rodziców

Numer konta Rady Rodziców

Bank Zachodni WBK S.A.
II/O Zielona Góra
NR 88 1090 1636 0000 0001 1109 2006

Odpłatność za przedszkole

Odpłatność za przedszkole

Wyłącznie na podany poniżej numer konta
Miejskiego Przedszkola nr 3 w Zielonej Górze:

PKO BP S.A.
16 1020 5402 0000 0802 0246 1143