Przejdź do treści

Pan pracy na rok szkolny 2021/2022

Lp.

Sposób realizacji

Termin

1.

Gimnastyka - ważna sprawa! Codzienne ćwiczenia poranne w sali przedszkolnej z wykorzystaniem pomocy lub bez.

cały rok

2.

Ćwiczenia gimnastyczne w strojach do ćwiczeń  w sali gimnastycznej/przedszkolnej lub w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem różnorodnych przyborów do ćwiczeń gimnastycznych inspirujących dzieci do twórczej aktywności ruchowej.

cały rok

3.

Zabawy ruchowe z piosenką – innowacja  pedagogiczna „Język niemiecki z piosenką” Ćwiczenie koordynacji ruchowej, sprawności fizycznej podczas nauki języka.

cały rok

Raz w tygodniu 15-20 minut z dziećmi sześcioletnimi

4.

Aktywna rodzinka –akcja przedszkolna, fotorelacja na stronie internetowej z rodzinnych wycieczek rowerowych, spacerów, grzybobrania, ferii zimowych, rodzinnych zabaw na śniegu.

cały rok

5.

 

Zaproszenie osób prowadzących zajęcia sportowe, taneczne jako forma propagowania aktywnego spędzania czasu wolnego – mini zajęcia dla dzieci, zachęcające do podejmowania aktywności ruchowej.

wrzesień/październik 2021

6.

Sportowe powitanie jesieni. Zabawy ruchowe z wykorzystaniem jesiennych rekwizytów.

22 wrzesień 2021

7.

Kolorowe zabawy ruchowe z wiatrakiem matematycznym.

październik 2021

8.

Misiowe zabawy ruchowe – dzień sportu w czasie misiowego tygodnia.

listopad 2021

9.

Mikołajkowe ćwiczenia i zabawy ruchowe.

6 grudzień

 

10.

Karnawałowy pokaz tanecznych  talentów.

styczeń 2022

11.

Aktywne ferie zimowe.

luty 2022

12.

Sportowe powitanie wiosny. Zabawy ruchowe z wykorzystaniem wiosennych rekwizytów.

21 marzec 2022

13.

Wiosenne potyczki sportowe – przedszkolne zawody sportowe dla dzieci.

kwiecień 2022

14.

Sportowa rodzinka - Zabawy na powietrzu z rodzicami. Wspólne zabawy ruchowe, konkurencje, śpiewy, tańce.

maj 2022

15.

Dzień dziecka na sportowo - Zabawy na powietrzu, stacje zadaniowe.

1 czerwiec 2022

16.

Sportowe powitanie lata. Zabawy ruchowe z wykorzystaniem letnich rekwizytów.

21 czerwiec 2022

17.

Aktywne zakończenie roku starszaków - Spotkanie na powietrzu z rodzicami, wspólne zabawy

czerwiec 2022

18.

Plakaty informacyjne o organizowanych zajęciach sportowych, rekreacyjnych w przedszkolu.

przed każdą imprezą

19.

Cztery pory roku – aktywnie. Wykonanie dyplomów pamiątkowych dla poszczególnych grup za udział w imprezie.

 

22 wrzesień 2021

22 grudzień 2021

21 marzec 2022

21 czerwiec 2022

20.

Dodatkowe zajęcia rytmiczne, sportowe, taneczne we wszystkich grupach

wg harmonogramu


Dane teleadresowe

Dane teleadresowe placówki

Miejskie Przedszkole nr 3

Al. Niepodległości 29
65-042 Zielona Góra
tel. 0 prefix 68 329 79 39

Nip: 929-11-16-283
Regon: 970322043

Rada rodziców

Numer konta Rady Rodziców

Bank Zachodni WBK S.A.
II/O Zielona Góra
NR 88 1090 1636 0000 0001 1109 2006

Odpłatność za przedszkole

Odpłatność za przedszkole

Wyłącznie na podany poniżej numer konta
Miejskiego Przedszkola nr 3 w Zielonej Górze:

PKO BP S.A.
16 1020 5402 0000 0802 0246 1143