Przejdź do treści

Ogólnopolski program "Optymistyczne Przedszkole" autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot.

Optymistyczne Przedszkole

 

 • Celem programu jest dostrzeganie i wzmacnianie sukcesu każdego dziecka, rozwijanie jego zainteresowań, uzdolnień oraz zachęcanie do bycia aktywnym, pogodnym i zaradnym
 • Program uczy zaradności, optymizmu i samodzielności.
 • Dzięki niemu dziecko będzie lepiej przygotowane do radzenia sobie z problemami na każdym etapie życia.
 • Optymistyczne przedszkole ma siedem znaków szczególnych, jak siedem kolorów tęczy, składa się z siedmiu modułów.

GŁÓWNE CELE PROGRAMU

 • Tworzenie okazji do budowania konstruktywnych więzi
 • Rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów
 • Swobodne wyrażanie próśb i oczekiwań przez dziecko
 • Rozwijanie w dziecku optymizmu i poczucia własnej wartości
 • Uczenie jak radzić sobie w różnych sytuacjach
 • Rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci
 • Uczenie życzliwości, empatii, pomagania innym, przyjaźni


PROGRAM POSIADA

 • KOLOR CZERWONY – WYCHOWANIE
 • KOLOR POMARAŃCZOWY-INTELIGENCJE WIELORAKIE
 • KOLOR ŻÓŁTY-SUKCES KAŻDEGO DZIECKA
 • KOLOR ZIELONY-POZIOM UMIEJĘTNOŚCI
 • KOLOR NIEBIESKI-OPTYMISTYCZNI RODZICE
 • KOLOR GRANATOWY –OPTYMISTYCZNY PERSONEL
 • KOLOR FIOLETOWY-PROMOCJA

PROGRAM ROZWOJU INTELIGENCJI WIELORAKICH
Koncepcja Inteligencji Wielorakich stworzona została przez Profesora Uniwersytetu Harvarda, Howarda Gardnera. Według jego koncepcji człowiek posiada osiem inteligencji. Inteligencje wielorakie określają predyspozycje, umiejętności i talenty dziecka. Odkrycie dominującej u dziecka inteligencji pozwala szybciej zdefiniować możliwości i zdolności dziecka. Każda z inteligencji odpowiada innej sferze rozwojowej człowieka .


Dane teleadresowe

Dane teleadresowe placówki

Miejskie Przedszkole nr 3

Al. Niepodległości 29
65-042 Zielona Góra
tel. 0 prefix 68 329 79 39

Nip: 929-11-16-283
Regon: 970322043

Rada rodziców

Numer konta Rady Rodziców

Bank Zachodni WBK S.A.
II/O Zielona Góra
NR 88 1090 1636 0000 0001 1109 2006

Odpłatność za przedszkole

Odpłatność za przedszkole

Wyłącznie na podany poniżej numer konta
Miejskiego Przedszkola nr 3 w Zielonej Górze:

PKO BP S.A.
16 1020 5402 0000 0802 0246 1143