Przejdź do treści

Zajęcia prowadzone przez nauczycielki w ramach podstawy programowej

Zajęcia z zakresu nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

poznawcze - językowe, matematyczne, przyrodnicze, techniczne;
ruchowe - ćwiczenia, zabawy, gry, spacery,
artystyczne - teatralne, muzyczne, plastyczne,
zabawy dowolne i kierowane, tematyczne, konstrukcyjne, techniczne, przyrodnicze,
zajęcia indywidualne wyrównawcze, wspomagające i wspierające rozwój,
zajęcia kształtujące umięjetności społeczne,
zajęcia kształtujące postawę postawę rodzinną, obywatelską i patriotyczną,
zajęcia kształtujące czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne.


Dane teleadresowe

Dane teleadresowe placówki

Miejskie Przedszkole nr 3

Al. Niepodległości 29
65-042 Zielona Góra
tel. 0 prefix 68 329 79 39

Nip: 929-11-16-283
Regon: 970322043

Rada rodziców

Numer konta Rady Rodziców

Bank Zachodni WBK S.A.
II/O Zielona Góra
NR 88 1090 1636 0000 0001 1109 2006

Odpłatność za przedszkole

Odpłatność za przedszkole

Wyłącznie na podany poniżej numer konta
Miejskiego Przedszkola nr 3 w Zielonej Górze:

PKO BP S.A.
16 1020 5402 0000 0802 0246 1143