Przejdź do treści

PLAN DZIAŁAŃ NA ROK SZKOLNY 2023/2034

                                          Nazwa zadania

       Termin

 • Gimnastyka mózgu -  ćwiczenia z wykorzystaniem metody P. Dennisona. 

cały rok

 • "Ćwiczymy przez zabawę" - zajęcia ruchowe w strojach do ćwiczeń w sali gimnastycznej/przedszkolnej lub w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem elementów twórczych metod ruchu twórczego Carla Orffa, Rudolfa Labana, metody ruchu rozwijającego W.Sherborne.

cały rok

 • Zabawy z piosenką o warzywach w ramach projektu "Witaminką".

cały rok

 • Aktywna rodzinka - tworzymy książkę kulinarna "Zdrowe potrawy z Witaminką"
cały rok
 • Zaproszenie osób prowadzących zajęcia sportowe, taneczne jako forma propagowania aktywnego spędzania czasu wolnego - mini zajęcia dla dzieci zachęcające do podejmowania aktywności ruchowej. 

cały rok

 • Cztery pory roku aktywnie - Zima. zajęcia ruchowe z wykorzystaniem metody Dennisona.

22 wrzesień 2023

 • "Miś Uszatek poprzez ruch pokazuje nam jak się bawić z partnerem" - wykorzystanie zabaw ruchowych W. Sherborne "z", "przeciw", "razem".

listopad 2023

 • Misiowe zabawy ruchowe - dzień sportu w czasie misiowego tygodnia.

listopad 2023

 • Cztery pory roku aktywnie - Zima. Zajęcia ruchowe z wykorzystaniem metody Carla Orffa przy muzyce Vivaldiego.

22 grudnia 2023

 • Noworoczne muzykowanie z wykorzystaniem metody Carla Orffa.

styczeń 2024

 • Sportowo - ruchowe ferie zimowe.

luty 2024

 • Cztery pory roku aktywnie - Wiosna. zabawy muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem metody gimnastyki twórczej Rudolfa Labana.

21 marzec 2024

 • Sportowa rodzinka - zabawy na powietrzu z rodzicami. Wspólne zabawy ruchowe, konkurencje, śpiewy, tańce.

maj 2024

 • Ruch to zdrowie - Dzień Dziecka w ruchu. zabawy ruchowe z wykorzystaniem twórczych metod. 

1 czerwiec 2024

 • Cztery pory roku aktywnie - Lato. Zabawy relaksacyjne z wykorzystaniem metody ruchu rozwijającego W. Sherborne oraz metody gimnastyki twórczej R. Labana.

 21 czerwiec 2024

 • Festyn rodzinny - spotkanie na powietrzu organizowane we współpracy z rodzicami, wspólne zabawy.

czerwiec 2024

 • Wykonanie książki kulinarnej z przepisów rodziców.

cały rok

 • Dodatkowe zajęcia rytmiczne, sportowe, taneczne we wszystkich grupach. 

 

wg harmonogramu

 


Dane teleadresowe

Dane teleadresowe placówki

Miejskie Przedszkole nr 3

Al. Niepodległości 29
65-042 Zielona Góra
tel. 0 prefix 68 329 79 39

Nip: 929-11-16-283
Regon: 970322043

Rada rodziców

Numer konta Rady Rodziców

Bank Zachodni WBK S.A.
II/O Zielona Góra
NR 88 1090 1636 0000 0001 1109 2006

Odpłatność za przedszkole

Odpłatność za przedszkole

Wyłącznie na podany poniżej numer konta
Miejskiego Przedszkola nr 3 w Zielonej Górze:

PKO BP S.A.
16 1020 5402 0000 0802 0246 1143