Przejdź do treści

Oligofrenopedagog

W przedszkolu zajmuję się współpracą z nauczycielami - wychowawcami grup, innymi specjalistami, rodzicami i uczniami. Moim zadaniem jest rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w szeroko rozumianym funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających uczestnictwo w życiu grupy przedszkolnej. Staram się także uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci.

W czasie ferii spotkaliśmy się z Elmerem, bohaterem książek Davida McKeea, słoniem wyjątkowym, bo w kratkę. Jego nieprzeciętność wyraża się również tym, że gdziekolwiek się pojawi, towarzyszy mu radość i dobra zabawa. Dobrze jest znać Elmera i być choć chwilę w jego towarzystwie. Elmer nie zna nudy, wszystko chce sprawdzić i wszystkiego się dowiedzieć. I my próbowaliśmy być jak słonie, kręciliśmy trąbami krocząc dumnie po dywanie. Szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, dlaczego Elmer tak bardzo chciał być jak inne słonie, koloru słoniowego? Dlaczego to takie ważne, żeby będąc w grupie, czuć się podobnym do innych. I jak trudno jest być innym. Historia Elmera uczy tolerancji, zajęcia miały zwrócić uwagę dzieci na fakt, że każdy z nas jest inny i że inny nie znaczy gorszy. 

aaaaa

 

aaa

 

sss

 

ewa

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe placówki

Miejskie Przedszkole nr 3

Al. Niepodległości 29
65-042 Zielona Góra
tel. 0 prefix 68 329 79 39

Nip: 929-11-16-283
Regon: 970322043

Rada rodziców

Numer konta Rady Rodziców

Bank Zachodni WBK S.A.
II/O Zielona Góra
NR 88 1090 1636 0000 0001 1109 2006

Odpłatność za przedszkole

Odpłatność za przedszkole

Wyłącznie na podany poniżej numer konta
Miejskiego Przedszkola nr 3 w Zielonej Górze:

PKO BP S.A.
16 1020 5402 0000 0802 0246 1143