Przejdź do treści

10 BAŁWANKÓW

Dziesięć bałwanków było w jednym lesie, ni mniej, ni więcej, tylko właśnie 10.

Jeden się drapał do dziupli na drzewie i tak się zdrapał, że zostało 9.

Dziewięć bałwanków stało na polanie, dokładnie dziewięć, bałwan przy bałwanie.

Lecz jeden poczuł, że go kręci w nosie. Jak zaczął kichać, to zostało 8.

Osiem bałwanków stało w dalszym ciągu, lecz jeden bał się mrozu i przeciągów.

Więc włożył kożuch i okrył się pledem. Jak go odkryli, to już było 7.

Z siedmiu bałwanków jeden zaraz orzekł, że się poślizgać warto na jeziorze.

Lecz ledwie zdążył na jezioro wleźć, wpadł w taki poślizg, że zostało 6.

Tych sześć bałwanków stałoby do teraz, lecz jeden bałwan zaczął się rozbierać.

Chciał się ochłodzić, miał na kąpiel chęć – jak się rozebrał, to zostało 5.

Z pięciu bałwanków jeden zaraz ubył, bo go ciekawość przywiodła do zguby.

Nie wiedział, po co są kaloryfery – jak się dowiedział, to zostały 4.

Cztery bałwany stały w dwuszeregu, lecz jeden zaczął tupać na kolegów.

Tupał i tupał. Bo był strasznie zły, i tak się stupał, że zostały 3.

Te trzy bałwanki długo nie postały, bo jeden bałwan znał świetne kawały.

Z własnych dowcipów śmiał się:

– Cha! Cha! Cha!

I pękł ze śmiechu, i zostały 2.

A jak została tych bałwanków dwójka, to się zaczęła między nimi bójka...

Dziesięć bałwanków stało na polanie. Ile zostało? Oto jest pytanie!

Wesoły wiersz Wandy Chotomskiej był wstępem do nauki, zabaw teatralnych, prac plastycznych utrwalających pojęcia matematyczne. Efekty naszych działań możecie podziwiać na wystawie prac plastycznych (przeliczcie, czy bałwanków było właśnie 10).

10b1

 

10b2

 

10b3

 

10b4

 

10b5

 

10b6

 

10b7

 

10b8

 


Dane teleadresowe

Dane teleadresowe placówki

Miejskie Przedszkole nr 3

Al. Niepodległości 29
65-042 Zielona Góra
tel. 0 prefix 68 329 79 39

Nip: 929-11-16-283
Regon: 970322043

Rada rodziców

Numer konta Rady Rodziców

Bank Zachodni WBK S.A.
II/O Zielona Góra
NR 88 1090 1636 0000 0001 1109 2006

Odpłatność za przedszkole

Odpłatność za przedszkole

Wyłącznie na podany poniżej numer konta
Miejskiego Przedszkola nr 3 w Zielonej Górze:

PKO BP S.A.
16 1020 5402 0000 0802 0246 1143