Przejdź do treści

Miś Uszatek na Uniwersytecie Zielonogórskim

W dniu 21 stycznia 2023 Uniwersytet Zielonogórski  zorganizował I Seminarium naukowo- dydaktyczne  na temat „Edukacja artystyczna, medialna i terapia dzieci”. Celem seminarium  była wymiana  poglądów , prezentacja  wyników badań własnych oraz  poszukiwanie rozwiązań dydaktycznych , terapeutycznych niezbędnych w pracy z dziećmi.

Organizatorem seminarium była Pani dr hab. Lidia Kataryńczuk –Mania, prof. UZ, Kierownik Pracowni Artystycznej. Osoba szczególnie ceniona za wieloletnią pracę z dziećmi w wieku przedszkolnym , doskonały pedagog i nauczyciel akademicki. Oczarowała muzyką wiele pokoleń przedszkolaków i zrealizowała w naszej placówce wiele ciekawych projektów muzycznych.

Podczas Seminarium referaty wygłosili  pracownicy naukowi Uniwersytetu Zielonogórskiego

  • dr hab. Marzenna Magda Adamowicz , profesor. UZ, kierownik Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
  • dr hab. Ewa Pasterniak- Kobyłecka, profesor. UZ, kierownik Pracowni Dydaktyki
  • dr  Jolanta Maciąg , Akademia Pomorska w Słupsku
  • mgr Regina Korzeniowska wizytator Lubuskiego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

Oraz dyrektorzy  i terapeuci z przedszkoli.

Wśród trzech zaproszonych placówek znalazł się nasz Miś Uszatek . Dzięki uczestnictwu  w seminarium mieliśmy okazję podzielić się na temat współpracy transgranicznej oraz wygłosić referat  na temat „Współprcy przedszkoli  polsko- niemieckich.

dyr

 

semin

 

marz

 

semi

 

 


Dane teleadresowe

Dane teleadresowe placówki

Miejskie Przedszkole nr 3

Al. Niepodległości 29
65-042 Zielona Góra
tel. 0 prefix 68 329 79 39

Nip: 929-11-16-283
Regon: 970322043

Rada rodziców

Numer konta Rady Rodziców

Bank Zachodni WBK S.A.
II/O Zielona Góra
NR 88 1090 1636 0000 0001 1109 2006

Odpłatność za przedszkole

Odpłatność za przedszkole

Wyłącznie na podany poniżej numer konta
Miejskiego Przedszkola nr 3 w Zielonej Górze:

PKO BP S.A.
16 1020 5402 0000 0802 0246 1143