Przejdź do treści

Zielonogórski Dzień Profilaktyki - "chcesz czy musisz" 2022

29 listopada dzieci z grupy niebieskich i czerwonych misiów (dwóch najstarszych grup w przedszkolu) wzięły udział w zajęciach zaproponowanych przez nauczycielki grup w ramach uczestnictwa z powyższym konkursie. Działania odbywały się pod hasłem - Poranek Profilaktyczny "Smartfony z głową". Nauczycielki grup odegrały 3 krótkie scenki włączając w nie dzieci z widowni. Każda scenka miała dwie odsłony. Pierwsza odsłona pokazała dzieciom jak wygląda określona sytuacja, w której smartfon jest używany z głową i nie zaburza rytmu dnia rodziny. Druga odsłona była przeciwieństwem pierwszej, gdzie smartfon odgrywał główną rolę podczas różnych sytuacji życia codziennego. Celem było pokazanie, że obecne w naszym życiu media są pomocne, kiedy służą do kontaktu z drugim człowiekiem ale niosą też niebezpieczeństwo gdy są używane w nadmiarze.

W ramach podsumowania dzieci wykonały place plastyczno-techniczne "Smartfony z głową"

misie

 

klaun

 

tel

 

pilka

 

gra

 

praca

 

niev

 

praca

 

czer

 

wyj

 


Dane teleadresowe

Dane teleadresowe placówki

Miejskie Przedszkole nr 3

Al. Niepodległości 29
65-042 Zielona Góra
tel. 0 prefix 68 329 79 39

Nip: 929-11-16-283
Regon: 970322043

Rada rodziców

Numer konta Rady Rodziców

Bank Zachodni WBK S.A.
II/O Zielona Góra
NR 88 1090 1636 0000 0001 1109 2006

Odpłatność za przedszkole

Odpłatność za przedszkole

Wyłącznie na podany poniżej numer konta
Miejskiego Przedszkola nr 3 w Zielonej Górze:

PKO BP S.A.
16 1020 5402 0000 0802 0246 1143