Przejdź do treści

Dwudziesty drugi projekt unijny został zrealizowany pod hasłem "Tu i tam przyjaciół mam- gry i zabawy po obu stronach granicy."

Projekt „Tu i tam przyjaciół mam– gry i zabawy po obu stronach granicy” to dziesiąta jubileuszowa- polsko–niemiecka olimpiada językowa przedszkolaka. Projekt został zrealizowany podczas jednego spotkani partnerskiego. Jubileuszowe spotkanie odbyło się w dniu 23 kwietnia 2018 roku w Filharmonii Zielonogórskiej. Celem projektu było promowanie europejskiego wymiaru edukacji. Promowanie nauki języka sąsiada. Projekt olimpiady językowej jest realizowany cyklicznie i adresowany jest do polskich i niemieckich przedszkoli. Tegoroczna polsko-niemiecka Olimpiada Językowa Przedszkolaka odbyła się pod hasłem: „Tu i tam przyjaciół mam- gry i zabawy po obu stronach granicy”, tak więc motywem przewodnim realizowanego przedsięwzięcia stały się zabawy dzieci prezentowane w obu językach. Jubileuszowa olimpiada stała się okazją do przypomnienia zabaw językowych, które towarzyszyły dzieciom z obu krajów podczas dziesięciu lat wspólnej realizacji projektów.

Olimpiadzie towarzyszyła prezentacja multimedialna, która przybliżyła wszystkim uczestnikom cele i zadania projektu, a także zilustrowała atrybuty dziecięcych zabaw. Multimedialna prezentacja zadań w obu językach pozwoliła włączyć do wspólnej zabawy zaproszonych gości i dzieci siedzące na widowni.

Tradycyjnie jak każdego roku Olimpiadę Językową otworzył występ dzieci z misiowego przedszkola, które zaprezentowały widowni wiersze i piosenki w języku niemieckim. Po krótkiej prezentacji artystycznej dzieci polskie i niemieckie przystąpiły do realizacji zadań ukrytych w dziesięciu blokach tematycznych tzw. zabawowych konkurencjach językowych. Dzieci uczestniczyły w zabawach słownych, logicznych, obrazkowych, graficznych i ruchowych. Podzieliły się wiedzą na temat kolorów, figur geometrycznych, cyfr oraz nazw zabaw (berek, klasy, hula-hop). Wspólnej zabawie towarzyszyły dziecięce emocje i spontaniczność. Dzieci zakończyły konkurencje zespołowe wspólną zabawą „Magiczna cyfra siedem”

Olimpiadzie towarzyszył konkurs plastyczny pod hasłem „Moja ulubiona zabawa” Uczestnicy przygotowali piękne prace plastyczn, które wyeksponowane zostały w gmachu Filharmonii Zielonogórskiej ,autorzy prac otrzymali wyróżnienia w postaci upominków

W godzinach popołudniowych dzieci polskie i niemieckie uczestniczyły w zabawach podwórkowych pod okiem animatora. Dzieci grały w klasy, bawiły się w berka, przeciągały linę pokazując, że zabawy dzieci bez względu na nazwę zabawy są wspólne i przynoszą jednakową frajdę.

Projekt UEProjekt UE

 

Projekt UEProjekt UEProjekt UEProjekt UEProjekt UEProjekt UEProjekt UEProjekt UE

 


Dane teleadresowe

Dane teleadresowe placówki

Miejskie Przedszkole nr 3

Al. Niepodległości 29
65-042 Zielona Góra
tel. 0 prefix 68 329 79 39

Nip: 929-11-16-283
Regon: 970322043

Rada rodziców

Numer konta Rady Rodziców

Bank Zachodni WBK S.A.
II/O Zielona Góra
NR 88 1090 1636 0000 0001 1109 2006

Odpłatność za przedszkole

Odpłatność za przedszkole

Wyłącznie na podany poniżej numer konta
Miejskiego Przedszkola nr 3 w Zielonej Górze:

PKO BP S.A.
16 1020 5402 0000 0802 0246 1143