Przejdź do treści

Dwudziesty pierwszy projekt został zrealizowany pod hasłem: "Transgraniczne mikołajki"

Projekt dotyczył poznania tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych po obu stronach granicy. Celem projektu było przybliżenie wiedzy z zakresu tradycji świątecznych tj: spotkanie z Mikołajem, adwent, wigilia, ubieranie choinki, wręczanie prezentów, składanie życzeń. Wszystkie zabawy zaplanowane w projekcie miały na celu uświadomienie dzieciom poczucia wyjątkowości i transgraniczności tych świąt.

Projekt zrealizowany został w podczas dwóch spotkań partnerskich. Były to dwa jednodniowe spotkania polskich i niemieckich przedszkolaków na które złożyły się liczne zabawy ,warsztaty i spotkania po obu stronach granicy.

Pierwsze spotkanie odbyło się dnia 27.11.2017r po stronie niemieckiej . Polskie i niemieckie dzieci uczestniczyły w wycieczce do Fabryki Czekolady (Confiserie Felicitas) w Hornow. Podczas spotkania dzieci uczestniczyły w warsztatach zdobienia czekolady , poznały tradycyjny sposób produkowania czekolady. Odbyły filmową podróż pod hasłem „Od ziarna do tabliczki czekolady” poznając historię powstawania czekolady i wyrobów czekoladowych. Podczas pobytu w fabryce degustowały czekoladowe praliny , piły czekoladę i podziwiały czekoladowe figury Mikołajów ,choinek i innych świątecznych symboli bożonarodzeniowych.

Drugie spotkanie odbyło się po stronie polskiej w dniu 04.12.2017r. Dzieci uczestniczyły w zabawach i warsztatach bożonarodzeniowych. Wspólnie obejrzały przedstawienie teatralne pt: ”Przygody Krasnala Pączka” oraz odbyły spotkanie z Mikołajem. Miłym akcentem były warsztaty pieczenia i zdobienia pierników, które ozdobiły świąteczną choinkę.

Projekt UEProjekt UEProjekt UE

 

Projekt UEProjekt UE

 


Dane teleadresowe

Dane teleadresowe placówki

Miejskie Przedszkole nr 3

Al. Niepodległości 29
65-042 Zielona Góra
tel. 0 prefix 68 329 79 39

Nip: 929-11-16-283
Regon: 970322043

Rada rodziców

Numer konta Rady Rodziców

Bank Zachodni WBK S.A.
II/O Zielona Góra
NR 88 1090 1636 0000 0001 1109 2006

Odpłatność za przedszkole

Odpłatność za przedszkole

Wyłącznie na podany poniżej numer konta
Miejskiego Przedszkola nr 3 w Zielonej Górze:

PKO BP S.A.
16 1020 5402 0000 0802 0246 1143