Przejdź do treści

Ramowy rozkład dnia Miejskiego Przedszkola nr 3 im. Misia Uszatka w Zielonej Górze

Czas pracy przedszkola: 6.30 – 16.30

I. Schodzenie się dzieci do przedszkola; - działania z wykorzystaniem elementów metod: Pedagogiki
Zabawy KLANZA, ruchu rozwijającego W. Sherborne, R. Labana, C. Orffa, Dobrego Startu, Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona, Wprowadzenie dziecka w świat pisma I. Majchrzak.

 • zabawy swobodne służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci;
 • zabawy integrujące grupę;
 • praca indywidualna;
 • rozmowy z dziećmi na interesujące je tematy;
 • ćwiczenia poranne – zabawy ruchowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe;
 • przygotowanie do śniadania- czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe w łazience i sali; I śniadanie

II. Organizowanie zajęć kierowanych i niekierowanych wspierających rozwój dzieci,

 • spacery, wycieczki,
 • zabawy swobodne w sali służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci;
 • zabawy ruchowe w sali;
 • zabawy służące z zapoznaniem się z językiem nowożytnym
 • przygotowanie do II śniadania- czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe w sali
 • słuchanie bajek (w tym terapeutycznych) i utworów literatury dziecięcej;
 • odpoczynek, słuchanie muzyki relaksacyjnej
 • zabawy dydaktyczne i badawcze; zajęcia indywidualne, obserwacja, diagnoza, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe.
 • dzieci młodsze: odpoczynek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie bajek (w tym terapeutycznych) i utworów literatury dziecięcej;
 • przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne i samoobsługowe, w szatni, w sali i w łazience; obiad

III. Rozchodzenie się dzieci ; - zajęcia dodatkowe dla dzieci rozwijające zainteresowania i uzdolnienia;
zajęcia i zabawy dla dzieci wyrównujące braki i korygujące trudności;

 • zabawy dowolne według zainteresowań dzieci w sali i na placu przedszkolnym;
 • zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach okolicznościowych i artystycznych,
 • działania z wykorzystaniem elementów metod:
  • Pedagogiki Zabawy KLANZA, ruchu rozwijającego W. Sherborne, R. Labana, C. Orffa,
  • Dobrego Startu, Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona, Wprowadzenie dziecka w świat pisma I. Majchrzak;
 • zabawy swobodne służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci;

Godziny posiłków:

 • 8:30 I śniadanie
 • 11:00 II śniadanie
 • 13:30 obiad

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe placówki

Miejskie Przedszkole nr 3

Al. Niepodległości 29
65-042 Zielona Góra
tel. 0 prefix 68 329 79 39

Nip: 929-11-16-283
Regon: 970322043

Rada rodziców

Numer konta Rady Rodziców

Bank Zachodni WBK S.A.
II/O Zielona Góra
NR 88 1090 1636 0000 0001 1109 2006

Odpłatność za przedszkole

Odpłatność za przedszkole

Wyłącznie na podany poniżej numer konta
Miejskiego Przedszkola nr 3 w Zielonej Górze:

PKO BP S.A.
16 1020 5402 0000 0802 0246 1143